சுயமரியாதைக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் பேஸ்புக்

சுயமரியாதைக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் பேஸ்புக்

facebook_001-615x255
தொழில்நுட்பம்
சமூகவலைத்தளங்களின் வரிசையில் தொடர்ச்சியாக முன்நிலையில் காணப்படும் பேஸ்புக்கினால் பல ஆபத்துக்களும் வரிசை கட்டி நிற்கின்றன. இதற்கு மகுடம் வைத்தால் போல் புதிய ஆய்வு ஒன்றில் பேஸ்புக் பயன்படுத்துவதனால் தனி நபர்களின் சுயமரியாதைக்கு களங்கம் ஏற்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வு ...
Comments Off on சுயமரியாதைக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் பேஸ்புக்