சுயஇன்பம் – ஆண்குறி – விந்து தொடர்பான சில அந்தரங்கம் ..

சுயஇன்பம் – ஆண்குறி – விந்து தொடர்பான சில அந்தரங்கம் ..

kkk-300x188
அந்தரங்கம்
உடலுறவில் ஈடுபடத் தொடங்கிய பிறகு அதாவது பெண் உறுப்பில் நுழைந்தவுடன் விந்து வெளியேற சராசரியாக 3 முதல் 5 நிமிடங்களாவது ஆக வேண்டும் ஆனால், அதற்கு முன்னதாகவே பெண்ணின் பிறப்புறுப்பிக்குள் நுழையும் முன்பே விந்து வெளியேறினால் அது செக்ஸ் ...
Comments Off on சுயஇன்பம் – ஆண்குறி – விந்து தொடர்பான சில அந்தரங்கம் ..