சுடுநீரினால் உற்பத்தி பாதிக்கும்

சுடுநீரினால் உற்பத்தி பாதிக்கும்

couple-taking-bubble-bath-wallpaper
அந்தரங்கம்
படுக்கை அறையில் உறவு கொள்வதை விட பாத்ரூம், கார், கிச்சன் என விதவிதமான வித்தியா சமான இடங்களில் உறவு கொ ள்பவர்கள் அதிகம் இருக்கின்ற னர். பெரும்பாலோனோர் சுடு நீர் பாத் டப்பில் உறவில் ஈடு பட விரும்புகின்றனர் ...
Comments Off on சுடுநீரினால் உற்பத்தி பாதிக்கும்