சீண்டுங்கள்.. இன்பத்தைத் தீண்டுங்கள்..

சீண்டுங்கள்.. இன்பத்தைத் தீண்டுங்கள்..

sex-vs-religion-300x187
அந்தரங்கம்
இதழில் கதை எழுதும் நேரம் இது….! தொடாமல் மலரும் பூக்கள் நிறைய இருக்கலாம்… ஆனால் தொட்டால்தான் மலரும் பூக்களும் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பூக்களை மலர வைப்பதற்கு சற்றே திறமையுடன் கைவரிசையை காட்ட வேண்டியது அவசியம். சிலர் சீக்கிரம் ...
Comments Off on சீண்டுங்கள்.. இன்பத்தைத் தீண்டுங்கள்..