சீண்டலுக்கு

சீண்டலுக்கு

முத்தம், சீண்டலுக்கு அரை மணி நேரம் செலவிடலாமாம்!
சின்ன சின்ன சீண்டலில் தொடங்கி உச்சத்தை தொடும் விளையாட்டு வரை செக்ஸ் உறவு நீடிக்கும். இதற்கெல்லாமா கால நேரம் பார்ப்பார்கள். விடியும் வரை விளையாடலாமே என்று கூறுபவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர். ஆனால் திருப்திகரமான செக்ஸ் உறவு என்பது பத்து ...
Comments Off on முத்தம், சீண்டலுக்கு அரை மணி நேரம் செலவிடலாமாம்!