சிவப்பு நிற பெண்களை ஆண்கள் விரும்புவது ஏன்..?

சிவப்பு நிற பெண்களை ஆண்கள் விரும்புவது ஏன்..?

mao-w001-300x225
பல்சுவை
, ”எனக்கு கொஞ்சம் கலரான பொண்ணு பாருங்க” பெண் தேடும் படலம் ஆரம்பித்துவிட்டால், பல மாப்பிள்ளைகளின் முக்கியக் கோரிக்கை இதுதான். குணம், கல்வி, குடும்ப பின்னணி என்று வாழ்க்கைக்கு அவசியமான எத்தனையோ இருக்க, சிவப்பு நிறத்தில் ஏன் மோகம் ...
Comments Off on சிவப்பு நிற பெண்களை ஆண்கள் விரும்புவது ஏன்..?