சிலர் திருமணத்தை வெறுக்க முக்கியமான காரணங்கள்!!

சிலர் திருமணத்தை வெறுக்க முக்கியமான காரணங்கள்!!

images17-615x488
பல்சுவை
திருமணம் என்பது ஆயிரம் காலத்து பயிர் என்று பெரியவர்கள் கூறுவார்கள். அதற்கு காரணம் கணவனும் மனைவியும் ஆயிரம் காலம் ஒற்றுமையுடன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே. ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த பயிர் சீக்கிரமே வாடி விடுகிறது. தற்போதைய சூழலில் ...
Comments Off on சிலர் திருமணத்தை வெறுக்க முக்கியமான காரணங்கள்!!