சிலந்தியின் விஷத்தில் ‘வயாக்ரா’ வின் செக்ஸ் உணர்ச்சி

சிலந்தியின் விஷத்தில் ‘வயாக்ரா’ வின் செக்ஸ் உணர்ச்சி

Image 5 (1)
சமூக சீர்கேடு
பிரேசிலில் உள்ள சிலந்தியொன்றின் விஷம், ‘வயாக்ரா’ மாத்திரை போல செயல்படுவது ஆராய்ச்சியில் தெரியவந்துள்ளது. தென்னமெரிக்க நாடான பிரேசிலின் காட்டு பகுதிகளில் ‘போனுட்ரியா நிக்ரிவென்டர்’ என்ற வகை சிலந்திகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. இதன் கொடுக்கில் இருந்து வெளியேறும் திரவம், அதிக ...
Comments Off on சிலந்தியின் விஷத்தில் ‘வயாக்ரா’ வின் செக்ஸ் உணர்ச்சி