சிறுவனின் வயிற்றுக்குள் மண்டையோடு - உயிர் பிழைத்த அதிசயம்..!!

சிறுவனின் வயிற்றுக்குள் மண்டையோடு – உயிர் பிழைத்த அதிசயம்..!!

INS News Agency Ltd...12/01/2015
****** Picture by Vagner Vidal ***********
Schoolboy Jahfari Martin, 9, who nearly died after being knocked form his bike by a car has made a miraculous recovery and was back at school after having almost half his skull removed. The remains of the skull were kept in his tummy and latter replaced during life-saving surgery.
See copy INSjaffy
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவை சேர்ந்த 9 வயது சிறுவன் வயிற்றில் பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டை ஓட்டினால் உயிர் பிழைத்த சம்பவம் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பிரித்தானியாவின் சவுத்ஹாம்டனை(Southhampton) சேர்ந்த ஜாஹ்ஃபரி மார்ட்டின்(Jahfari Martin Age-9) என்ற சிறுவன் பைக்கில் சென்றபோது காரில் மோதி ...
Comments Off on சிறுவனின் வயிற்றுக்குள் மண்டையோடு – உயிர் பிழைத்த அதிசயம்..!!