சிறுமிகளுடன் பாலுறவு கொள்வதை விரும்பும் பிரித்தானியா ஆண்கள்: அதிர்ச்சி தகவல்

சிறுமிகளுடன் பாலுறவு கொள்வதை விரும்பும் பிரித்தானியா ஆண்கள்: அதிர்ச்சி தகவல்

rape-child
சமூக சீர்கேடு
இங்கிலாந்தில் சுமார் 750,000 ஆண்கள் சிறுமிகளுடன் பாலுறவு கொள்வதையே விரும்புகின்றனர் என சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. இங்கிலாந்து நாட்டின் தேசிய குற்றப்பிரிவு நடத்திய ஆய்வில், நாட்டில் 35 ஆண்களில் ஒரு ஆண், பெண் குழந்தைகளிடம் தவறாக ...
Comments Off on சிறுமிகளுடன் பாலுறவு கொள்வதை விரும்பும் பிரித்தானியா ஆண்கள்: அதிர்ச்சி தகவல்