சிறுநீர்த் தொற்று ஏற்பட காரணங்கள்!

சிறுநீர்த் தொற்று ஏற்பட காரணங்கள்!

7b4057be83baea6f1e707bd6c9ea7fda-615x743
மருத்துவம்
ஷாப்பிங், சினிமா, கோயில், குடும்ப விழாக்கள்ஸ என்று மணிக்கணக்கில் நீளும் நிகழ்வுகளுக்காக செல்லும்போது, சிறுநீர் கழிப்பதைத் தவிர்ப்பது, பெண்களில் பலருக்கும் வழக்கமாகவே இருக்கிறது. ‘பாத்ரூம் சரியில்லைஸ’, ‘நேரமே இல்லைஸ’, ‘பாத்ரூமே இல்லைஸ ரோட்டுலயா போகமுடியும்?’ என்பது போன்ற கேள்விகளைத் ...
Comments Off on சிறுநீர்த் தொற்று ஏற்பட காரணங்கள்!