சிறிய கை அசைவுகளையும் துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கும் நவீன சாதனம் (வீடியோ இணைப்பு)

சிறிய கை அசைவுகளையும் துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கும் நவீன சாதனம் (வீடியோ இணைப்பு)

soli_iscable_002-615x380
தொழில்நுட்பம்
தொடுதிரை தொழில்நுட்பத்தினைத் தொடர்ந்து கை அசைவுகளைக் கொண்டு சாதனங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் தொழில்நுட்பமானது பிரபல்யமடைந்துவருகின்றது. இத்தொழில்நுட்பத்தினைக் கொண்ட சாதனங்களை உற்பத்தி செய்வதில் கூகுள் நிறுவனமும் முனைப்புக்காட்டி வருகின்றது. இதன் ஒரு அங்கமாக சிறிய கை அசைவுகளையும் துல்லியமாக கண்டறியக்கூடிய வன்பொருளை ...
Comments Off on சிறிய கை அசைவுகளையும் துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கும் நவீன சாதனம் (வீடியோ இணைப்பு)