சிறப்பு உலக ஒலிம்பிக் போட்டிகள் 2015: வித்தியாசமாக வரவேற்ற கூகுள் (வீடியோ இணைப்பு)

சிறப்பு உலக ஒலிம்பிக் போட்டிகள் 2015: வித்தியாசமாக வரவேற்ற கூகுள் (வீடியோ இணைப்பு)

google_001-615x249
தொழில்நுட்பம்
முன்னணி தேடுதல் தளமான கூகுள் 14வது சிறப்பு உலக ஒலிம்பிக் போட்டிகளை வித்தியாசமாக வரவேற்றுள்ளது. சிறப்பான நாட்களை வித்தியாசமான வரவேற்க அதற்கேற்றார் போல் தனது முன் பக்கத்தால் அலங்கரிக்கும் கூகுள், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்சில் நடைபெறும் சிறப்பு உலக ஒலிம்பிக் ...
Comments Off on சிறப்பு உலக ஒலிம்பிக் போட்டிகள் 2015: வித்தியாசமாக வரவேற்ற கூகுள் (வீடியோ இணைப்பு)