சிறந்த உடலுறவுக்கு 8 வழிகள்…

சிறந்த உடலுறவுக்கு 8 வழிகள்…

indian-couple-sex1-300x186
அந்தரங்கம்
இல்லறம் நல்லறமாக இருக்க வேண்டும் எனில், மன மகிழ்ச்சியோடு சேர்ந்து, உடல் மகிழ்ச்சியும் சீராக இருத்தல் வேண்டும். தாம்பத்திய பந்தம் என்பது உறவை பிரியாமல் பாதுகாக்க உதவும் ஓர் காரணி. ஊடல்கள் எல்லாம் கூடலில் தான் முடியும் என்பதற்கான ...
Comments Off on சிறந்த உடலுறவுக்கு 8 வழிகள்…