சிம்புவை கழட்டிவிட்டது எதற்காக? ஓர் இரவா? முன்னாள் காதலனா?

சிம்புவை கழட்டிவிட்டது எதற்காக? ஓர் இரவா? முன்னாள் காதலனா?

த்ரிஷா, சிம்புவை கழட்டிவிட்டது எதற்காக? ஓர் இரவா? முன்னாள் காதலனா?
சமீப காலமாக ஊடகங்களில் த்ரிஷாவை பற்றிதான் அதிகமான செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. வருண் மணியனுடன் திருமணம் நின்றதால் ஊடகங்களில் பல விதமான செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் சிம்புவுக்கு ஜோடியாக நடிப்பதற்கு த்ரிஷா ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். ...
Comments Off on த்ரிஷா, சிம்புவை கழட்டிவிட்டது எதற்காக? ஓர் இரவா? முன்னாள் காதலனா?