சிம்புவின் காதலில் விழுவாரா சமந்தா? \சிம்புவின் காதலில் விழுவாரா சமந்தா?

சிம்புவின் காதலில் விழுவாரா சமந்தா? \சிம்புவின் காதலில் விழுவாரா சமந்தா?

சிம்புவின் காதலில் விழுவாரா சமந்தா?
சிம்பு என்றாலே வம்பு என்று தான் கோலிவுட்டில் ஒரு பேச்சு உள்ளது. ஆனால், தற்போதெல்லாம் இவர் மிகவும் மாறி விட்டாராம். தேவையில்லாமல் எந்த இடத்திலும் மைக் பிடிப்பதில்லை என்று ஒரு முடிவில் இருக்கிறார். சிம்பு, கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் ...
Comments Off on சிம்புவின் காதலில் விழுவாரா சமந்தா?