சிக்கிய ராட்சத மீனை பிடிப்பதற்கு போராடும் மனிதர்... வாழ்க்கையில் விடாமுயற்சி வேணும் பாஸ்!

சிக்கிய ராட்சத மீனை பிடிப்பதற்கு போராடும் மனிதர்… வாழ்க்கையில் விடாமுயற்சி வேணும் பாஸ்!

fish_catch_002.w540
Videos
விடாமுயற்சியே வெற்றிக்கு முதற்படி என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த விடயமே…. எந்தவொரு செயலிலும், போட்டியிலும் சிறிய சறுக்கல் ஏற்பட்டால் அதனால் துவண்டு விடக்கூடாது என்பதே இதற்கு அர்த்தம். திரும்ப திரும்ப நாம் செய்யும் முயற்சி வெற்றி என்னும் எட்டா ...
Comments Off on சிக்கிய ராட்சத மீனை பிடிப்பதற்கு போராடும் மனிதர்… வாழ்க்கையில் விடாமுயற்சி வேணும் பாஸ்!