சாராய போத்தலுக்காக சமந்தா போட்ட சண்டை: இறுதியில் கத்திக் குத்தில் !

சாராய போத்தலுக்காக சமந்தா போட்ட சண்டை: இறுதியில் கத்திக் குத்தில் !

samantha-fight
சமூக சீர்கேடு
பிரித்தானியாவில் உள்ள பிரஸ்டன்(PRESTON) என்னும் மாநிலத்தில் நடந்த கொடுமை இது. தனது வீட்டில் ஒரு தண்ணிப் பார்டியை ஏற்பாடு செய்துள்ளார் 20 வயதே ஆன சமந்தா. குறித்த அந்த வீட்டு பார்டிக்கு சாமுவேல் என்னும் நபருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு ...
Comments Off on சாராய போத்தலுக்காக சமந்தா போட்ட சண்டை: இறுதியில் கத்திக் குத்தில் !