சாப்பிடும்போது செய்யக் கூடாதவை

சாப்பிடும்போது செய்யக் கூடாதவை

11_2015928h
மருத்துவம்
சாப்பிடும்போது பேசுவது, சிரிப்பது கூடாது. உணவை உருண்டையாகப் பிடிப்பது‌ம், ‌கீழே சிந்துவதும் தவறான ஒன்றாகும். ஒரு விரலை நீக்கிக் கொண்டு உண்பது‌ம் தவறு. உள்ளங்கை முழுவதும் படுமாறு உணவை எடுத்து சாப்பிட வேண்டாம். தலைமுடி, நரம்பு, எலும்பு, இறந்துபோன ...
Comments Off on சாப்பிடும்போது செய்யக் கூடாதவை