சானியா- ஹிங்கிஸ் ஜோடி அதிர்ச்சி தோல்வி

சானியா- ஹிங்கிஸ் ஜோடி அதிர்ச்சி தோல்வி

சானியா- ஹிங்கிஸ் ஜோடி அதிர்ச்சி தோல்வி
இத்தாலி தலைநகர் ரோம் நகரில் ரோம் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனையான சானியா ஜோடி இறுதிப்போட்டியில் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தது. இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் முதல் நிலை ஜோடியான ...
Comments Off on சானியா- ஹிங்கிஸ் ஜோடி அதிர்ச்சி தோல்வி