சாகசம் காட்ட முனைந்தவருக்கு முதலை கொடுத்த ஷாக் ரீட்மென்ட்

சாகசம் காட்ட முனைந்தவருக்கு முதலை கொடுத்த ஷாக் ரீட்மென்ட்

croco_men_002.w540
Videos
சாகசம் என்றாலே பொதுவாக உயிரைப் பணயம் வைத்தே தான் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். எனினும் சிலருக்கு இது சர்வ சாதாரணமாக இருக்கும். இவ்வாறே நபர் ஒருவர் இராட்சத முதலையின் வாயிற்குள் தனது தலையை நுழைத்து சாகசம் காட்ட முற்பட்டுள்ளார். இதன்போது ...
Comments Off on சாகசம் காட்ட முனைந்தவருக்கு முதலை கொடுத்த ஷாக் ரீட்மென்ட்