சர்க்கரை வியாதியால் வரும் பாலியல் பாதிப்புகள்

சர்க்கரை வியாதியால் வரும் பாலியல் பாதிப்புகள்

2-2212-615x361
மருத்துவம்
சர்க்கரை வியாதியால் உடலின் உறுப்புகள் அனைத்துமே பாதிக்கப்பட்டுவிடுகிறது. இரத்த நாளங்கள் கேடுற்று ‌விரைவில் சிதைந்துவிடுகிறது. இதனால் விரைப்புத் தன்மை இல்லாமை, விந்தணுக்களில் குறைபாடு ஏற்படுதல், விந்து முந்துதல், செக்ஸ் உணர்ச்சி குறைந்துவிடுதல், பெண்ணாக இருந்தால் பிறப்புறுப்பை வழவழப்பாக வைத்துக்கொள்ளும் ...
Comments Off on சர்க்கரை வியாதியால் வரும் பாலியல் பாதிப்புகள்