சர்க்கரை நோயாளிகள் கார்ன் ப்ளேக்ஸ் சாப்பிடலாமா?

சர்க்கரை நோயாளிகள் கார்ன் ப்ளேக்ஸ் சாப்பிடலாமா?

cornflakes_002-615x406
மருத்துவம்
ரத்தத்தில் அதிக அளவில் குளுக்கோஸ் சேருவதினால் நீரிழிவு நோய் ஏற்படுகிறது. கணையத்திலிருந்து இன்சுலின் சுரப்பதில் மந்தமோ அல்லது சுரந்த இன்சுலின் உடலில் வேலை செய்வதில் மந்தமோ அல்லது இரண்டுமோ சேர்வதினால் இந்த நோய் வரக்கூடும். இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ...
Comments Off on சர்க்கரை நோயாளிகள் கார்ன் ப்ளேக்ஸ் சாப்பிடலாமா?