சம்சுங் நிறுவனங்களுக்கு போட்டியாக LG களமிறக்கும் புதிய கைப்பேசி

சம்சுங் நிறுவனங்களுக்கு போட்டியாக LG களமிறக்கும் புதிய கைப்பேசி

lg4c_002-615x423
தொழில்நுட்பம்
iPhone 6, iPhone 6 Plus ஆகிய அப்பிளின் ஸ்மார்ட் கைப்பேசிகள் மற்றும் Samsung நிறுவனத்தின் Galaxy A6, Galaxy A6 Edge ஆகிய ஸ்மார்ட் கைப்பேசிகள் அண்மையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில் அவற்றிற்கு சவால் விடும் அளவிற்கு ...
Comments Off on அப்பிள், சம்சுங் நிறுவனங்களுக்கு போட்டியாக LG களமிறக்கும் புதிய கைப்பேசி