சந்தானம் விட்ட இடத்தை பிடித்தாரா சூரி?

சந்தானம் விட்ட இடத்தை பிடித்தாரா சூரி?

சந்தானம் விட்ட இடத்தை பிடித்தாரா சூரி?
சந்தானம் விட்ட இடத்தை பிடித்தாரா சூரி? இன்றைய தமிழ் சினிமா டாப் காமெடியன் லிஸ்டில் இருப்பவர்கள் சந்தானமும், சூரியும் தான்.சந்தானம் இனிமே இப்படித்தான் என்று வந்த வாய்ப்புகளையெல்லாம் தட்டிக்களிக்க சூரி அதையெல்லாம் கைபற்றியுள்ளார். தற்போது சந்தானத்துக்கு வர வேண்டிய ...
Comments Off on சந்தானம் விட்ட இடத்தை பிடித்தாரா சூரி?