சடலத்துடன் உறவு கொள்ளும் அகோரிகள் - அதிர்ச்சி தகவல்கள்....

சடலத்துடன் உறவு கொள்ளும் அகோரிகள் – அதிர்ச்சி தகவல்கள்….

Akorigal
வினோதங்கள்
இன்னும் அவர்களைப் பற்றிய விந்தையான உண்மைகள்!..மனித வரலாற்றில் பின்பற்றப்பட்டு வந்த வழிபாட்டுச் சடங்குகள் எதுவும் குழப்பங்கள், வெறுப்பு, பயம், அருவெறுப்பு போன்றவைகள் சரிசமமான அளவில் நமக்கு ஏற்படுத்தியிருக்காது. அப்படி ஏற்படுத்தும் சடங்குகளைப் பின்பற்றுபவர்கள் தான் இந்தியாவில் உள்ள நரமாமிசம் ...
Comments Off on சடலத்துடன் உறவு கொள்ளும் அகோரிகள் – அதிர்ச்சி தகவல்கள்….