கோதுமைப்புல் பவுடரை தினசரி உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

கோதுமைப்புல் பவுடரை தினசரி உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

wheatgrass_002-615x463
மருத்துவம்
கோதுமைப்புல் மிகச்சிறந்த மருத்துவத்தன்மைகளைக் கொண்டுள்ளதும் ஆரோக்கியமானதும் ஆகும். நமது உடல் இயங்குவதற்குத் தேவையான 19 அமினோ அமிலங்களும், 92 தாதுக்களும் இதில் அடங்கியுள்ளன. கோதுமைப்புல் பொடி (Wheatgrass) என்பது கோதுமைப்புல்லின் இலைகளை அரைத்து சாறெடுத்து, பின்னர் அதை உலர ...
Comments Off on கோதுமைப்புல் பவுடரை தினசரி உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்