கொழும்பு விபச்சார விடுதியில் இடம்பெற்ற அந்தரங்கக் காட்சிகள் வெளியானதால் பரபரப்பு (video)

கொழும்பு விபச்சார விடுதியில் இடம்பெற்ற அந்தரங்கக் காட்சிகள் வெளியானதால் பரபரப்பு (video)

26079656Untitled
சமூக சீர்கேடு
நாட்டில் மறைமுகமாக நடைபெறும் குற்றங்கள் பலவற்றை வெளியுலகிற்கு தெரியப்படுத்தி வரும் ஹிரு டிவி இன் சி.ஐ.ஏ. செய்தித் தொகுப்பு மஹரகமவில் இடம்பெற்றுவந்த விபச்சார விடுதியை வெளிச்சமிட்டுக்காட்டியிருந்தது.   இதனையடுத்து பொலிஸார் நட த்திய சுற்றிவளைப்பின் போது அங்கிருந்த பலர் ...
Comments Off on கொழும்பு விபச்சார விடுதியில் இடம்பெற்ற அந்தரங்கக் காட்சிகள் வெளியானதால் பரபரப்பு (video)