கொழும்பு சென்று ஹோட்டலில் தவறிப்போன யுவதியின் வாழ்க்கை

கொழும்பு சென்று ஹோட்டலில் தவறிப்போன யுவதியின் வாழ்க்கை

missed-call-love-300x154
சமூக சீர்கேடு
  இளம் பெண் ஒருவரின் கைத்தொலைபேசிக்கு தவறுதலாக வந்த அழைப்பினால் அவர்களுக்கிடையில் மலர்ந்த காதல் அந்த இளம்பெண் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உள்ளாகும் நிலைக்கு தள்ளியுள்ளது. இளைஞர் ஒருவரிடமிருந்த வந்த மிஸ்ட் கோலினால் அவர்களுக்கிடையில் மலர்ந்த தொலைபேசி காதலில் சிக்கிய யுவதி ...
Comments Off on கொழும்பு சென்று ஹோட்டலில் தவறிப்போன யுவதியின் வாழ்க்கை