கொழுப்பை கரைக்கும் வெங்காயம்!

கொழுப்பை கரைக்கும் வெங்காயம்!

p71a1
மருத்துவம்
உணவுகளில் வெங் காயத்துக்கு தனி இடம் உண்டு. அதனால்தான் வெங்காய சட்னி, வெங்காய சாம்பார், வெங்காய பச்சடி, வெங்காய வடகம் என வெங்காய உணவுகளின் பட்டி யல் நீள்கிறது. வெங்காயத்தில் வைட்டமின் `சி’ சத்து மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது. ...
Comments Off on கொழுப்பை கரைக்கும் வெங்காயம்!