கொழுப்பு எப்படி கரைந்து வெளியேறுகிறது? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

கொழுப்பு எப்படி கரைந்து வெளியேறுகிறது? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

far_burn_002-615x302
மருத்துவம்
உடலில் இருந்து கொழுப்பு எவ்வாறு வெளியேறுகிறது என்பது குறித்து சமீபத்தில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. நாம் உட்கொள்ளும் புரதம் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் கொழுப்பாக மாறுகிறது. குறிப்பாக இதை ட்ரைகிளிசரைடு மூலக்கூறுகள் (triglyceride molecules) என்று கூறுகிறார்கள். இதில் கார்பன், ஹைட்ரஜன் ...
Comments Off on கொழுப்பு எப்படி கரைந்து வெளியேறுகிறது? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்