கொள்ளை : பீதியில் பொதுமக்கள்

கொள்ளை : பீதியில் பொதுமக்கள்

தென் மாவட்டங்களில் தொடர் கொலை, கொள்ளை : பீதியில் பொதுமக்கள்
தென் மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை வீட்டில் கொள்ளை, கோயில்களில் புகுந்து கொள்ளை, கடந்த சில மாதங்களாகவே அதிகரித்து வருகின்றன. தமிழகத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே கொலை, கொள்ளை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. அதிலும் கொள்ளை சம்பவம் அன்றாட நிகழ்வாகவே மாறி ...
Comments Off on தென் மாவட்டங்களில் தொடர் கொலை, கொள்ளை : பீதியில் பொதுமக்கள்