கொத்தமல்லியின் மகத்துவங்கள்

கொத்தமல்லியின் மகத்துவங்கள்

கொத்தமல்லியின் மகத்துவங்கள்
நமது அன்றாட சமையலில் பயன்படுத்தும் முக்கிய பொருளாகவும், உணவை அலங்கரிக்கவும் கொத்தமல்லி இலைகள் பயன்படுகின்றன. ஆனால் அலங்கரிப்புக்கு மட்டுமின்றி இது உடல் நலத்திற்குப் பலவகையான நன்மைகளை அள்ளித்தரும் ஒரு முக்கியமான மூலிகை ஆகும். இதில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள் ...
Comments Off on கொத்தமல்லியின் மகத்துவங்கள்