கொட்டுமாம்....

கொட்டுமாம்….

mole_girl_002.w540
பல்சுவை
உலகில் பிறந்த ஒவ்வொருவரின் உடலிலும் தனிப்பட்ட அடையாளத்தைக் குறிக்கும் வகையில் மச்சம் இருக்கும். பண்டைய முனிவர்கள், உடலில் அடையாளமாக உள்ள மச்சத்தை ஆராய்ந்ததில், அது ஒருவரின் தனிப்பட்ட குணாதிசயம் மற்றும் எதிர்காலத்துடன் தொடர்புள்ளதாக தெரிய வந்தது. இந்து ஜோதிடத்தில், ...
Comments Off on இந்த இடத்தில் மச்சம் இருந்தால் செல்வம் கொட்டுமாம்….