கொட்டாவி கெட்ட ஆவியா?

கொட்டாவி கெட்ட ஆவியா?

10958-1-615x492
மருத்துவம்
இருமல், தும்மல், விக்கல் மற்றும் கொட்டாவி இவை எல்லாம் திடீரென்று நிகழும் சில உடலியல் நிகழ்வுகள். இவற்றுக்கு அறிவியல்பூர்வமான காரணங்கள் உண்டு . இருமல் மற்றும் தும்மல் ஏற்படுவதற்கு காரணம் சுவாசக்குழாய்க்குள் இருக்கும் அழுக்கு, தூசு அல்லது சளி ...
Comments Off on கொட்டாவி கெட்ட ஆவியா?