கொஞ்சம் கவித்துவம்.. நிறைய கலைநயம்.. கூடவே முரட்டுத்தனம்

கொஞ்சம் கவித்துவம்.. நிறைய கலைநயம்.. கூடவே முரட்டுத்தனம்

24-1372063234-sexveedhilo-manmadhudu-stil-195x300
அந்தரங்கம்
காமத்தில் முரட்டுத்தனத்திற்கு நிறையவே முக்கியத்துவம் உண்டு… காமத்தில் மென்மைக்கு பொதுவாக இடம் இல்லை.. கொஞ்சம் கவித்துவம்.. நிறைய கலைநயம்.. கூடவே முரட்டுத்தனம்.. இத்தனையும் சேரும்போது அந்த இன்பம் – சொர்க்கத்தின் சுந்தரபுரியாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. பெரும்பாலான ஜோடிகள் ...
Comments Off on கொஞ்சம் கவித்துவம்.. நிறைய கலைநயம்.. கூடவே முரட்டுத்தனம்