கொசுவை கடிக்க விட்டு திருவிழாவா?.. அதிக கடி வாங்கி சாதனை படைத்த சிறுமி...

கொசுவை கடிக்க விட்டு திருவிழாவா?.. அதிக கடி வாங்கி சாதனை படைத்த சிறுமி…

mospuito_bites_002.w540
வினோதங்கள்
ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற கொசுக்கடி திருவிழாவில் 9 வயது சிறுமி 43 கொசுக்கடி வாங்கி சாதனை படைத்துள்ளார். ரஷ்யாவில் வருடா வருடம் கொசுக்கடி திருவிழா நடைபெறும். அது போல இந்த ஆண்டிற்கான கொசுக்கடி திருவிழா பெரஸ்னிகி என்ற நகரில் நடைபெற்றது. ...
Comments Off on கொசுவை கடிக்க விட்டு திருவிழாவா?.. அதிக கடி வாங்கி சாதனை படைத்த சிறுமி…