கைப்பேசிகளின் தொடுதிரையில் பாதிப்பா? இனிமேல் கவலை இல்லை (வீடியோ இணைப்பு)

கைப்பேசிகளின் தொடுதிரையில் பாதிப்பா? இனிமேல் கவலை இல்லை (வீடியோ இணைப்பு)

phone_001
தொழில்நுட்பம்
தொடுதிரைத் தொழிநுட்பத்தினைக் கொண்ட ஸ்மார்ட் கைப்பேசிகள் தற்கால உலகை ஆக்கிரமித்து வருகின்ற அதேவேளை, அதிகளவானவர்களின் கைகளில் தவழ்கின்றன. இக்கைப்பேசிகளில் காணப்படும் முக்கியமான பிரச்சனையாக தொடுதிரையினை பாதுகாத்தல் காணப்படுகின்றது. இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாக புதிய வகை பிளாஸ்டிக் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ...
Comments Off on கைப்பேசிகளின் தொடுதிரையில் பாதிப்பா? இனிமேல் கவலை இல்லை (வீடியோ இணைப்பு)