கைதிகளின் உடலுறுப்புகள் உயிருடன் அகற்றப்படும் கொடூரம்

கைதிகளின் உடலுறுப்புகள் உயிருடன் அகற்றப்படும் கொடூரம்

கைதிகளின் உடலுறுப்புகள் உயிருடன் அகற்றப்படும் கொடூரம்
சீன நாட்டு சிறைகளில் அரசியல் கைதிகளாக அடைக்கப்பட்டிருக்கும் நபர்களின் உடலுறுப்புகள் மயக்க மருந்து செலுத்தாமலேயே துடிக்க, துடிக்க அறுவடை செய்யப்படும் மனித உரிமை மீறல் தொடர்பான செய்திகள் தற்போது வெளியாகி வருகின்றன. ஆண்டுதோறும் இவ்வகையில் சுமார் 11 ஆயிரம் ...
Comments Off on கைதிகளின் உடலுறுப்புகள் உயிருடன் அகற்றப்படும் கொடூரம்