கேளுங்கள் இதை !!

கேளுங்கள் இதை !!

காமத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும், கேளுங்கள் இதை !!
காமத்தில் வெட்கத்திற்கு இடமே இல்லை. என்ன வேண்டுமோ தவறாமல் கேட்டுப் பெற வேண்டும். அந்த நேரத்தில் வெட்கப்பட்டால வேலைக்கு ஆகாது. இது பெண்களுக்கு சில நேரங்களில் புரிவதில்லை. அநியாயத்திற்கு வெட்கப்பட்டு இறுக்கமாக இருப்பார்கள். இதனால் நஷ்டம் அவர்களுக்குத்தான் என்பது ...
Comments Off on காமத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும், கேளுங்கள் இதை !!