கேரளா கஞ்சா: சுவிஸ் குமார் பார்டி கொடுக்க நடந்த வித்தியா கற்பழிப்பு: உண்மை சம்வம் இதோ வெளியானது !

கேரளா கஞ்சா: சுவிஸ் குமார் பார்டி கொடுக்க நடந்த வித்தியா கற்பழிப்பு: உண்மை சம்வம் இதோ வெளியானது !

a37b1d06d9f4d555f50a917c00d97145-300x162
சமூக சீர்கேடு
புங்குடு தீவு மாணவியான வித்தியாவின் படுகொலையில் என்ன நடந்தது என்ற முழு விபரத்தையும் பொலிசார் அறிந்துவிட்டார்கள். துசாந் என்னும் இளைஞர் , வித்தியாவை ஒருதலையாக காதலித்து வந்துள்ளார். இதனை வித்தியா ஏற்கவில்லை. இன் நிலையில் தான் ஏற்கனவே ஒரு ...
Comments Off on கேரளா கஞ்சா: சுவிஸ் குமார் பார்டி கொடுக்க நடந்த வித்தியா கற்பழிப்பு: உண்மை சம்வம் இதோ வெளியானது !