கேரட்டை அரைத்து மோருடன் கலந்து குடியுங்கள்!

கேரட்டை அரைத்து மோருடன் கலந்து குடியுங்கள்!

carrot_002-615x308
மருத்துவம்
உடல் நலத்திற்கு தேவையான சில ஆரோக்கிய குறிப்புகள் மற்றும் வீட்டு சாதன பராமரிப்பு குறிப்புகள் சிலவற்றை பார்ப்போம், கைப்பிடி அளவு கல் உப்பை சிறு மூட்டையாக முடிந்து, அரிசி மூட்டைக்குப் பக்கத்தில் வைத்தால் பூச்சிகள் அண்டாது. அரிசி, காய்கறிகளைக் ...
Comments Off on கேரட்டை அரைத்து மோருடன் கலந்து குடியுங்கள்!