கூகுள் அறிமுகப்படுத்திய ‘DMAIL’

கூகுள் அறிமுகப்படுத்திய ‘DMAIL’

dmail1
தொழில்நுட்பம்
பல்வேறு தொழில்நுட்ப சாதனைகளுக்கு சாட்சியாக விளங்கும் இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டில் தகவல் தொழிநுட்பத்துறை நாளொரு மாற்றமும், பொழுதொரு வளர்ச்சியுமாக இறக்கை கட்டி பறந்து கொண்டிருப்பது நாம் அனைவரும் நன்கறிந்த ஒன்றாகும். அதிலும், குறிப்பாக இணையதள தேடுப்பொறியில் (சர்ச் என்ஜின்) ஜாம்பவானாக ...
Comments Off on கூகுள் அறிமுகப்படுத்திய ‘DMAIL’