கூகுளின் அதிரடி மாற்றம்: இணையதள நிறுவனங்கள் இழப்பை சந்திக்கும் அபாயம்

கூகுளின் அதிரடி மாற்றம்: இணையதள நிறுவனங்கள் இழப்பை சந்திக்கும் அபாயம்

கூகுளின் அதிரடி மாற்றம்: இணையதள நிறுவனங்கள் இழப்பை சந்திக்கும் அபாயம்
கூகுள் நிறுவனம் அதனுடைய தேடுதளத்தில் அதிரடி மாற்றத்தை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதால், பல இணையதள உரிமையாளர்கள் வருமான இழப்பை சந்திக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. கூகுள் நிறுவனம் தனது தேடுபொறி (Search Engine) தளத்தில் இன்று முதல் (21.04.15) அதிரடி மாற்றத்தை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது. ...
Comments Off on கூகுளின் அதிரடி மாற்றம்: இணையதள நிறுவனங்கள் இழப்பை சந்திக்கும் அபாயம்