குவைத் ஏர் விமானம் பறந்து கொண்டு இருக்கும் போது ஆபாச நடிகையுடன் கும்மாளம் அடித்த பைலட்கள்

குவைத் ஏர் விமானம் பறந்து கொண்டு இருக்கும் போது ஆபாச நடிகையுடன் கும்மாளம் அடித்த பைலட்கள்

czxcz
வினோதங்கள் ஹாட் கிசு கிசு
குவைத் ஏர்வேஸ் விமானம் ஒன்று லண்டனில் இருந்து நியூயார்க் சென்று கொண்டு இருந்தது. இந்த விமானத்தின் விமான பைலட்கள் இருந்தவர் அவரது காக் பிட் என அழைக்கபடும் விமான பைலட் அறைக்கு விமானத்தில் பயணம் செயத முன்னாள் ஆபாச ...
Comments Off on குவைத் ஏர் விமானம் பறந்து கொண்டு இருக்கும் போது ஆபாச நடிகையுடன் கும்மாளம் அடித்த பைலட்கள்