குழப்பத்தில் இருக்கும் நடிகை!

குழப்பத்தில் இருக்கும் நடிகை!

ac24-150x150
ஹாட் கிசு கிசு
தற்போது உள்ள முன்னணி நடிகர்கள் பலர் நயனமான நடிகையிடம் ஜோடி போட ஆசைப்பட்டு வருகிறார்களாம். ஆனால் நடிகையோ ஏகப்பட்ட படங்களை கைவசம் வைத்துக் கொண்டு பிசியாக நடித்து வருகிறாராம். நிறைய நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்ட நடிகை, ஒரு சில ...
Comments Off on குழப்பத்தில் இருக்கும் நடிகை!

ac24-150x150
ஹாட் கிசு கிசு
தற்போது உள்ள முன்னணி நடிகர்கள் பலர் நயனமான நடிகையிடம் ஜோடி போட ஆசைப்பட்டு வருகிறார்களாம். ஆனால் நடிகையோ ஏகப்பட்ட படங்களை கைவசம் வைத்துக் கொண்டு பிசியாக நடித்து வருகிறாராம். நிறைய நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்ட நடிகை, ஒரு சில ...
Comments Off on குழப்பத்தில் இருக்கும் நடிகை!