குழந்தை பெற்று 20 நாட்களே ஆன பெண்ணை கொள்ளையர்கள் கற்பழித்த அதிர்ச்சி சம்பவம்

குழந்தை பெற்று 20 நாட்களே ஆன பெண்ணை கொள்ளையர்கள் கற்பழித்த அதிர்ச்சி சம்பவம்

Image 10
சமூக சீர்கேடு
உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் கடந்த பல மாதங்களாக கற்பழிப்பு சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றன. ஹபூர் மாவட்டத்தில் நாராயண்பூர் என்ற கிராமத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு ஷாஹித் என்பவரது வீட்டுக்குள் புகுந்த கொள்ளையர்கள் 12 பேர் அந்த வீட்டில் இருந்த அனைவரையும் ...
Comments Off on குழந்தை பெற்று 20 நாட்களே ஆன பெண்ணை கொள்ளையர்கள் கற்பழித்த அதிர்ச்சி சம்பவம்

குழந்தை பெற்று 20 நாட்களே ஆன பெண்ணை கொள்ளையர்கள் கற்பழித்த அதிர்ச்சி சம்பவம்
உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் கடந்த பல மாதங்களாக கற்பழிப்பு சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றன. ஹபூர் மாவட்டத்தில் நாராயண்பூர் என்ற கிராமத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு ஷாஹித் என்பவரது வீட்டுக்குள் புகுந்த கொள்ளையர்கள் 12 பேர் அந்த வீட்டில் இருந்த அனைவரையும் ...
Comments Off on குழந்தை பெற்று 20 நாட்களே ஆன பெண்ணை கொள்ளையர்கள் கற்பழித்த அதிர்ச்சி சம்பவம்