குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு மனைவி.. தண்ணீர் கொண்டுவர 2 மனைவிகள்..!

குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு மனைவி.. தண்ணீர் கொண்டுவர 2 மனைவிகள்..!

mumbai-water-wives
வினோதங்கள்
மகாரஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள கிராமங்களில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு மிகப்பெரும் பிரச்னையாக விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இதனால் தண்ணீர் கொண்டுவர ஒரு மனைவியும், குழந்தைப் பெற்றுக்கொள்ள தனியாக 2 மனைவிகள் என்றும் வைத்துக்கொள்ளும் அவல நிலைக்கு கிராமத்தினர் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இந்த விநோத ...
Comments Off on குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு மனைவி.. தண்ணீர் கொண்டுவர 2 மனைவிகள்..!