குழந்தைகள் விரல் சூப்புவதற்கான காரணங்கலும் தீர்வுகளும் !

குழந்தைகள் விரல் சூப்புவதற்கான காரணங்கலும் தீர்வுகளும் !

130614004057_thumb-1-300x158-615x324
மருத்துவம்
குழந்தைகளுக்குத் தாய்ப்பால் இன்றியமையாத உணவாகும். ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்குத் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது அது இருவருக்குள்ளும் ஒரு நெருக்கத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த நெருக்கமில்லாத குழந்தைகளே அதிகமாக விரல் சூப்பும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றன. புட்டிப்பால் குடிக்கும் குழந்தைக்கு ...
Comments Off on குழந்தைகள் விரல் சூப்புவதற்கான காரணங்கலும் தீர்வுகளும் !