குறைந்து போன குப்பை மெயில்கள்

குறைந்து போன குப்பை மெயில்கள்

spam_mail_001-615x407
தொழில்நுட்பம்
நவீன தொழில்நுட்ப உலகில் மின்னஞ்சலின் பயன்பாடு அளப்பரியது. ஆனால் இந்த மின்னஞ்சல்களில் சாதாரண மெயில்களுடன் குப்பை(Spam) மெயில்களும் சேர்ந்தே வருவது வாடிக்கை. இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு பெரும் தொந்தரவாகவே உள்ளது. ஆனால் தற்போது இந்த மெயில் களின் எண்ணிக்கை 50 ...
Comments Off on குறைந்து போன குப்பை மெயில்கள்